Nabídka ×
Kategorie: Politika

Je třeba zavést osobní odpovědnost politiků

Je třeba zavést osobní odpovědnost politikůTéměř každodenně se zamýšlím nad stavem současné politiky. Musím se přiznat, že se mi současná situace ani trochu nelíbí. Vláda je plná přeběhlíků a korupčníků. Co je však mnohem horší je to, že se tento špatný stav řeší pouze minimálně. V tomto článku se pokusím nastínit možnosti řešení jednotlivých problémů.

Někteří politici dokonce ani po dobu svého mandátu nedodržují spojitost se stranou, za kterou byli zvoleni (například Karolína Peake), čímž volby svým způsobem ztrácejí smysl. Je potřeba si uvědomit, že se volič rozhoduje nejen podle jednotlivých kandidátů, ale také podle volebního programu dané strany a když si přeběhlík vytvoří novou, vytvoří si také jiný volební program, se kterým volič nemusí být stotožněn. Nově vzniklou stranu by tak třeba už vůbec nevolil a daný jednotlivec pro něj v takovémto případě ztrácí důvěryhodnost. Je to doslova podvod na voliče.

Řešením by bylo ustanovení, že poslanec během jednoho volebního období nesmí přecházet do jiné strany. Když by během tohoto období nastala situace, kdy by s něčím ve straně, za kterou byl zvolen výrazně nesouhlasil a dospěl by k názoru, že v takovéto straně z nějakého závažného důvodu setrvat nechce (stát se to může, jsme jen lidé), považuji za nutnost a férové jednání, aby s okamžitou platností složil svůj poslanecký mandát. Stejný postup bych zvolil při odsouzení, nebo zjištění jiného jakkoliv závažného pochybení. S jinou stranou by se mohl o hlasy voličů ucházet až v příštím volebním období. Imunitu poslanců bych omezil na projevy ve sněmovně a výrazně bych omezil finanční příspěvky na jejich dopravu, telefony a další výhody.

S okamžitou platností bych zavedl osobní odpovědnost každého politika (a to i zpětně). Dost často se totiž stává, že jsou na určitých pozicích lidé, kteří dané problematice vůbec nerozumí a při podpisu důležitých smluv se řídí spíše radami svých poradců... a stává se z nich tak spíše "automat" na podpisy. Když se po čase zjistí, že je daná smlouva nevýhodná (cena kontraktu je předražená...), poslanec je odvolán, ale situace se neřeší do detailů. Za podpis nevýhodné smlouvy bych se například nebál stanovit finanční pokutu pro všechny, kteří jsou pod takovouto smlouvou podepsáni.

Další věc, kterou bych bezodkladně řešil je okamžitá odvolatelnost politiků a jiných vysokých státních činitelů. V době výpočetní techniky by se tato záležitost dala vyřešit poměrně jednoduše. Vytvořil bych webové stránky, kde by se voliči mohli vyjadřovat k úspěchům a neúspěchům jednotlivých politiků a rovněž by zde měli možnost nahlédnout do všech již podepsaných smluv a vyjádřit svůj názor na to, jestli si přejí, aby je ten či onen člověk na základě výsledků své dosavadní práce i nadále zastupoval. Tato věc by se také samozřejmě dala řešit referendy.

Pokud by reakce určitého počtu (například 5 000) voličů byly k danému zákonodárci na webu negativní, byl by s okamžitou platností zbaven mandátu bez jakýchkoliv výsluh nebo odchodného. Situace by byla průběžně monitorována. Voliči by tak měli jistotu, že je zastupují lidé, kteří dané problematice opravdu rozumí a měli by možnost politiku průběžně maximálně ovlivňovat, přesně sledovat, kam směřují státní finanční prostředky...

Věcí, které by bylo za potřebí ihned řešit by bylo samozřejmě ještě mnohem více, tyto však považuji za naprostý základ. Další problémy a možnosti jejich řešení nastíním v některém z dalších článků.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.